Tsara ho fantatra?

 

Telefonina

Raha avy any ivelany 00261......... na koa +261

Ny vola ampiasaina Ariary- 1 Euro = 2200 Ariary

Ny tendrombohitra avo indrindra : Tsaratanana

Ny mampalaza azy : fisian'i zavaboary izay tsy manampaharoa

Ny  olana mianjady aminy : toekarena sy politika

Ny tena mampiavaka azy dia ny fananany valanjavaboahary marobe:

Last Updated (Wednesday, 08 December 2010 18:46)