Madagasikara

Teny fohifohy momba an'i Madgasikara!

 

Nosy lehibe iray i Madagasikara ary any amin'i Ranomasimbe Indiana no misy azy.

Manana velarantany 587.000km2 izy,

Antananarivo no anaran'i renivohitra.

21 tapitrisa eo ho eo no vinavina ho isan'i mponina, malagasy no ankamaroany fa ao koa ireo vahiny avy amin'i tany hafa.

Teny malagasy no teny iresahina, misy koa ny tenimparitra toa ny teny  avy any atsimo na ny teny avy any avaratra. Teny frantsay nio teny fampianarana indrindra ho any amin'i ambaratonga ambony.

Ny finoana dia misy karazany maro ka ny finoana ny razana sy ny kristiana no betsaka, ao koa anefa ny silamo sy ny hafa.

 

 

 

Last Updated (Wednesday, 08 December 2010 18:40)